Navigáció

Tartalom

Archív - Beszerzések

2018

NOVÝ! Výzva na predkladanie ponúk Letöltve: 100x | 02.08.2018

NOVÝ! Zberný dvor- zrušenie zákazky Letöltve: 109x | 20.04.2018

2017

Súhrnná správa o zákazkách 1.7.2017 - 30.9.2017 Letöltve: 93x | 02.08.2018

2016

Súhrnná správa o zákazkách 1.7.2016-30.9.2016 Letöltve: 103x | 02.08.2018

2015

Výzva na účasť kancelárske potreby Letöltve: 99x | 02.08.2018

Výzva - tonery Letöltve: 97x | 02.08.2018

Výzva - čistiace potreby Letöltve: 90x | 02.08.2018

Výzva - oprava plochej strechy Letöltve: 96x | 02.08.2018

Súhrnná správa o zákazkách 1.1.2015-31.3.2015 Letöltve: 91x | 02.08.2018

Súhrnná správa o zákazkách 1.7.2015-30.9.2015 Letöltve: 95x | 02.08.2018

2014

Súhrnná správa o zákazkách od 1.4.2014 do 30.6.2014 Letöltve: 97x | 02.08.2018

Súhrnná správa o zákazkách od 1.7.2014 do 30.9.2014 Letöltve: 103x | 02.08.2018

Súhrnná správa o zákazkách od 1.10.2014-do 31.12.2014 Letöltve: 98x | 02.08.2018

Stránka

  • 1