Navigácia

Obsah

VZN

Nariadenia

VZN - dane Stiahnuté: 252x | 02.08.2018

vzn_sokolceamsskdsj2016.pdf Stiahnuté: 299x | 02.08.2018

vznoposkytovanidotacii7ods.4obecsokolceschvalena.pdf Stiahnuté: 263x | 02.08.2018

vznofinancovaniskolsokolce2016.pdf Stiahnuté: 271x | 02.08.2018

vzn_kopirovanie_2015.doc Stiahnuté: 245x | 02.08.2018

VZN o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 254x | 02.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 288x | 02.08.2018

VZN o financovaní škôl Stiahnuté: 195x | 13.06.2019

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, školského klubu detí a v školskej jedálni. Stiahnuté: 153x | 13.06.2019

VZN o nakladaní kom.odpadu Stiahnuté: 157x | 25.06.2019

VZN č. 1/2019-podmienky umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 170x | 25.06.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2020 Stiahnuté: 99x | 13.12.2019

VZN o miestnych daniach od 01.01.2020 Stiahnuté: 87x | 20.12.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2021 Stiahnuté: 17x | 16.12.2020

Návrh nariadenia

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce Stiahnuté: 380x | 20.05.2019

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 554x | 20.05.2019

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2020 Stiahnuté: 90x | 19.11.2019

Návrh VZN o miestnych daniach od 1.1.2020 Stiahnuté: 100x | 26.11.2019

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2021 Stiahnuté: 14x | 23.11.2020

Stránka

  • 1