Navigácia

Obsah


Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Triedenie odpadov za rok 2023 28.02.2024 31.12.2024
Harmonogram odvozu zmesového odpadu 2024 08.01.2024 31.12.2024
Informácia pre verejnosť 10.05.2023 26.05.2026
Zverejnenie platu zástupcu starostu 28.11.2022 31.12.2025
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny 10.07.2018