Navigácia

Obsah

VZN

Nariadenia

VZN - dane Stiahnuté: 548x | 02.08.2018

vzn_sokolceamsskdsj2016.pdf Stiahnuté: 504x | 02.08.2018

vznoposkytovanidotacii7ods.4obecsokolceschvalena.pdf Stiahnuté: 491x | 02.08.2018

vznofinancovaniskolsokolce2016.pdf Stiahnuté: 483x | 02.08.2018

vzn_kopirovanie_2015.doc Stiahnuté: 495x | 02.08.2018

VZN o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 501x | 02.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 574x | 02.08.2018

VZN o financovaní škôl Stiahnuté: 383x | 13.06.2019

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, školského klubu detí a v školskej jedálni. Stiahnuté: 370x | 13.06.2019

VZN o nakladaní kom.odpadu Stiahnuté: 388x | 25.06.2019

VZN č. 1/2019-podmienky umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 397x | 25.06.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2020 Stiahnuté: 351x | 13.12.2019

VZN o miestnych daniach od 01.01.2020 Stiahnuté: 298x | 20.12.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2021 Stiahnuté: 222x | 16.12.2020

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 175x | 31.08.2021

VZN o financovaní skôl obce Sokolce na rok 2022 Stiahnuté: 143x | 27.12.2021

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 116x | 21.09.2022

Návrh VZN o miestnych daniach ... Stiahnuté: 114x | 29.11.2022

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2023 Stiahnuté: 97x | 14.12.2022

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 106x | 14.12.2022

Stránka