Navigácia

Obsah

Späť

Výzva - Felszólítás

 

V Ý Z V A

na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

 

Obec Sokolce, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Sokolce, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali najneskôr do 30.11.2020 počas úradných hodín na Obecnom úrade v Sokolciach.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č. 1/2016 o prevádzkovaní pohrebiska v obci Sokolce je povinnosťou mať uzatvorenú nájomnú zmluvu na každé hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

 

 

F E L S Z Ó L Í T Á S

a sírhelyek bérleti szerződésének megkötésére

 

Lakszakállas község, mint a helyi temető üzemeltetője felszólítja azokat lakosokat, akik nem rendelkeznek érvényes bérleti szerződéssel elhunyt hozzátartozójuk sírhelyére és nem fizették meg a sírhelyre vonatkozó illetéket, hogy legkésőbb 2020.11.30-ig tegyék meg a községi hivatalban.

A temetkezésről szóló 131/2010-es törvény, valamint Lakszakállas község képviselő-testülete által jóváhagyott 1/2016 temetőrendről szóló önkormányzati rendelet alapján a sírhely használatának joga a bérleti szerződés megkötéséhez valamint az illeték megfizetéséhez kötött.

Abban az esetben ha a bérleti szerződés nem kerül megkötésre, ill. az illeték befizetése elmarad a sírhely megszüntethető.

Továbbá kérjük az ismeretlen sírhelyek hozzátartozóit, hogy kössék meg bérleti szerződésüket.

 

 

Príloha/Melléklet: zoznam neuhradených hrobových miest - nem fizetett sírhelyek listája

 

Vyvesené: 22. 9. 2020

Dátum zvesenia: 30. 11. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť