Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.02.2024

Mandátna zmluva číslo 01/2024

228/2024

8 775,00 EUR

Ing. Jozef Mažár - MAPRO

Obec Sokolce

08.02.2024

Zmluva o dielo-Rekonštrukcia Obecnej budovy "Kaštieľ"

226/2024

9 200,00 EUR

PROJEKT Ing. Terézia Görözdiová

Obec Sokolce

07.02.2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

222/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Sokolce

06.02.2024

Zmluva o dielo

215/2024

449 392,01 EUR

TOPSTAV É&A s.r.o.

Obec Sokolce

26.01.2024

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

207/2024

999,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Sokolce

19.01.2024

Darovacia zmluva č.: KRHZ-NR-VO-182-013/2023

195/2024

14 318,54 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Sokolce

19.01.2024

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

194/2024

1 800,00 EUR

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o.

Obec Sokolce

12.01.2024

Nájomná zmluva

1798/2023

200,00 EUR

Obec Sokolce

Marek Mayer - DOPPING

29.12.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

S197/2023

780,00 EUR

Obec Sokolce

Eva Pázmány

29.12.2023

Zmluva o nájme bytu

S00468/2023/1791

1 560,00 EUR

Obec Sokolce

Víťazoslav Dorák

29.12.2023

Zmluva o nájme bytu

S00468/2023/1790

1 608,00 EUR

Obec Sokolce

Ildikó Nagy

29.12.2023

Zmluva o nájme bytu

S00468/2023/1792

1 452,00 EUR

Obec Sokolce

Alžbeta Ádámová

29.12.2023

Zmluva o nájme bytu

S00468/2023/1789

1 608,00 EUR

Obec Sokolce

Silvia Kölesová

29.12.2023

Zmluva o nájme bytu

S00468/2023/1788

1 452,00 EUR

Obec Sokolce

Mária Fehérová

29.12.2023

Zmluva o nájme bytu

S00468/2023/1787

1 752,00 EUR

Obec Sokolce

Daniela Bartalos

18.12.2023

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

464/2023

9,32 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Sokolce

18.12.2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveriyhodných služieb

463/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Sokolce

12.12.2023

Darovacia zmluva SITB-OO2-2023/001353-072

457/2023

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútraSR

Obec Sokolce

29.11.2023

Zmluva č. 7331/2023 o nájme pozemkov

442/1729/2023

400,00 EUR

Obec Sokolce

Poľnohospodárske družstvo Sokolce

29.11.2023

Zmluva č.7060/2023 o nájme pozemkov

442/1728/2023

170,00 EUR

Obec Sokolce

Poľnohospodárske družstvo Sokolce

27.11.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

438/2023

1 000,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Sokolce

22.11.2023

Dohoda č. 23/14/010/54

434/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Sokolce

03.11.2023

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183/2023

420/2023

14 318,54 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Sokolce

31.10.2023

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 024/02102-29.V01/2023

419/2023

571 056,94 EUR

Ministerstvo dopravy SR

Obec Sokolce

19.10.2023

Záložná zmluva č.400/77/2021

411/2023/1666

6 851,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Sokolce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: