Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1674/2022

128,00 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Anita Bereczová a Attila Reichel

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1667-8-nb-2022

177,36 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Anikó Téglásová

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1666-7-NB-2022

140,10 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

György Varga

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1665-6-NB-2022

139,77 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Erik Fraňo

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1664-5-NB-2022

177,36 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Tibor Inczédi a Veronika Némethová

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1663-4-NB-2022

140,10 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Michal Fűri

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1662-3-NB-2022

139,77 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Marta Barthalosová

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1661-2-NB-2022

177,36 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Imrich Deák

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1660-1-NB-2022

199,83 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Alexander Tóth

21.11.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

393/2022

4 814,00 EUR

ARNAGYS partner s. r. o.

Obec Sokolce

21.11.2022

Dohoda č. 22/14/012/6

1659/2022

Neuvedené

Obec Sokolce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

21.11.2022

Dohoda č.22/14/010/25

1658/2022

Neuvedené

Obec Sokolce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

08.11.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

377/2022

71,10 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Sokolce

07.11.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspeviku č. 309070AIU3 + Príloha

364/2022/1752

44 360,17 EUR

Obec Sokolce

Pôdohospodárska platobná agentúra

03.11.2022

Zmluva o nájme bytu

366/2022

139,00 EUR

Obec Sokolce

Ádámová Alexandra

03.11.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného fianančného príspevku

364/2022

44 360,17 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Sokolce

25.10.2022

Zmluva o dielo

365/2022

206 219,42 EUR

DOMIVO s.r.o

Obec Sokolce

14.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

357/2022

1 000,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Sokolce

26.09.2022

Zmluva o združenej dodávke plynu

335/2022

Neuvedené

ZSE energia a.s.

Obec Sokolce

13.09.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o umiestnení opustených a túlavých psov

1510/2022

70,00 EUR

Občianske združenie Dogazyl

Obec Sokolce

01.08.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

304//2022

0,00 EUR

Obec Sokolce

Západoslovenská distribučná, a.s.

01.08.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

304/2022

0,00 EUR bezodplatne

Obec Sokolce

Západoslovenská distribučná, a.s.

21.07.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

303/2022

185 399,84 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Sokolce

19.07.2022

Poistná zmluva

302/2022

132,11 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Sokolce

14.07.2022

Zmluva o nájme bytu

1435/2022

150,00 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Pék Peter

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: