Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.07.2023

Poistná zmluva č.2409106705

331/2023

271,20 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Sokolce

11.07.2023

Zmluva o dielo

326/2023

83 940,30 EUR

PORR s.r.o.

Obec Sokolce

16.06.2023

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1470/2023

8 960,54 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Sokolce

15.06.2023

Zmluva o nájme bytu

1454/2023

63,60 EUR

Obec Sokolce

Magdaléna Rajkovicsová

11.05.2023

Poistná zmluva

284/2023

303,84 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Sokolce

05.05.2023

Zmluva č.323 0277 o poskytnutí dotácie

270/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Sokolce

04.05.2023

Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu (9103771542)

1388/2023

2,06 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Sokolce

04.05.2023

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu

1387/2023

1,50 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Sokolce

04.05.2023

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

1386/2023

1,50 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Sokolce

04.05.2023

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu

1385/2023

1,50 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Sokolce

28.04.2023

Darovacia zmluva

232/2023

300,00 EUR

Obec Sokolce

Artis Jókai o.z.

20.04.2023

Zmluva č.2/2023

263/2023/1358

3 000,00 EUR

Obec Sokolce

Dobrovoľný hasičský zbor Sokolce

20.04.2023

Zmluva č.1/2023

263/2023/1357

8 500,00 EUR

Obec Sokolce

Telovýchovná jednota Družstevník Sokolce

19.04.2023

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostredkov č.18/2023

261/2023

3 071,82 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Sokolce

13.04.2023

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného fnančného príspevku

1348/2023

179 210,74 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Sokolce

27.03.2023

Dodatok č1 k Zmluve o dielo

118/2023

206 219,42 EUR

DOMIVO s.r.o.

Obec Sokolce

15.03.2023

Nájomná zmluva

742/2023

120,00 EUR

Obec Sokolce

Silvia Nagy Fekete

28.02.2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

216/2023

100,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Sokolce

01.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

186/2023

1 700,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Sokolce

01.02.2023

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

114/2023/72/2023

179 210,74 EUR

Slovenská inovačná a energetiská agentúra

Obec Sokolce

09.01.2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

152/2023

41,70 EUR

Orange Slovensko a.s.Bratislava

Obec Sokolce

05.01.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

151/2023/15

Podľa cenníka

ZSE energia a.s.

Obec Sokolce

05.01.2023

Zmluva o pripojení elektrického zariadenia

151/2023/14

71,10 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Sokolce

04.01.2023

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

147/2023

4 475,00 EUR

Ing.Mažár Jozef - MAPRO

Obec Sokolce

19.12.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

421/2022

639,10 EUR

Obec Sokolce

MUDr.Katarína Orsovicsová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: