Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Stavebné povolenie KO Bodzianske Lúky 14.10.2020 30.10.2020
Obchodná verejná súťaž 12.10.2020 28.10.2020
Oznámenie o začatí stav.kon.DS Okoč 2.etapa 12.10.2020 28.10.2020
Výzva - Felszólítás 22.09.2020 30.11.2020
Oznámenie - felhívás 15.04.2019 31.05.2019
Informácie pre verejnosť 10.07.2018
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny 10.07.2018