Navigáció

Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
05.01.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

151/2023/15

Podľa cenníka

ZSE energia a.s.

Obec Sokolce

05.01.2023

Zmluva o pripojení elektrického zariadenia

151/2023/14

71,10 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Sokolce

04.01.2023

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

147/2023

4 475,00 EUR

Ing.Mažár Jozef - MAPRO

Obec Sokolce

19.12.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

421/2022

639,10 EUR

Obec Sokolce

MUDr.Katarína Orsovicsová

06.12.2022

Darovacia zmluva

409/2022

304,80 EUR

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Sokolce

06.12.2022

Kúpna zmluva

408/2022

672,50 EUR

Zakál Peter

Obec Sokolce

02.12.2022

Dohoda o skončení nájmu

1676/2022

0,00 EUR

Obec Sokolce

Tibor Inczédi a Veronika Némethová

02.12.2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

404/2022

80,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Sokolce

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1674/2022

128,00 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Anita Bereczová a Attila Reichel

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1667-8-nb-2022

177,36 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Anikó Téglásová

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1666-7-NB-2022

140,10 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

György Varga

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1665-6-NB-2022

139,77 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Erik Fraňo

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1664-5-NB-2022

177,36 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Tibor Inczédi a Veronika Némethová

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1663-4-NB-2022

140,10 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Michal Fűri

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1662-3-NB-2022

139,77 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Marta Barthalosová

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1661-2-NB-2022

177,36 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Imrich Deák

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1660-1-NB-2022

199,83 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Alexander Tóth

21.11.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

393/2022

4 814,00 EUR

ARNAGYS partner s. r. o.

Obec Sokolce

21.11.2022

Dohoda č. 22/14/012/6

1659/2022

Nincs megadva

Obec Sokolce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

21.11.2022

Dohoda č.22/14/010/25

1658/2022

Nincs megadva

Obec Sokolce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

08.11.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

377/2022

71,10 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Sokolce

07.11.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspeviku č. 309070AIU3 + Príloha

364/2022/1752

44 360,17 EUR

Obec Sokolce

Pôdohospodárska platobná agentúra

03.11.2022

Zmluva o nájme bytu

366/2022

139,00 EUR

Obec Sokolce

Ádámová Alexandra

03.11.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného fianančného príspevku

364/2022

44 360,17 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Sokolce

25.10.2022

Zmluva o dielo

365/2022

206 219,42 EUR

DOMIVO s.r.o.

Obec Sokolce

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: