Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.09.2023

Zmluva o audítorských služieb

381/2023

1 800,00 EUR

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o.

Obec Sokolce

14.09.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

375/2023

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Sokolce

30.08.2023

Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_691

361/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Sokolce

07.08.2023

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

344/2023/1542

140 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

Obec Sokolce

07.08.2023

Úverová zmluva č.353607-2023

344/2023/1541

140 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

Obec Sokolce

24.07.2023

Zmluva o manažmente projektu

1522/2023

1 200,00 EUR

MP Profit INVEST, s.r.o.

Obec Sokolce

24.07.2023

Zmluva o manžmente verejného obstarávania

1521/2023

1 800,00 EUR

MP Profit INVEST, s.r.o.

Obec Sokolce

21.07.2023

Záložná zmluva č.0029-PRB/2021/Z

335/2023

Neuvedené

Ministerstvo dopravy SR

Obec Sokolce

18.07.2023

Poistná zmluva č.2409106705

331/2023

271,20 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Sokolce

11.07.2023

Zmluva o dielo

326/2023

83 940,30 EUR

PORR s.r.o.

Obec Sokolce

16.06.2023

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1470/2023

8 960,54 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Sokolce

15.06.2023

Zmluva o nájme bytu

1454/2023

63,60 EUR

Obec Sokolce

Magdaléna Rajkovicsová

11.05.2023

Poistná zmluva

284/2023

303,84 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Sokolce

05.05.2023

Zmluva č.323 0277 o poskytnutí dotácie

270/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Sokolce

04.05.2023

Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu (9103771542)

1388/2023

2,06 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Sokolce

04.05.2023

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu

1387/2023

1,50 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Sokolce

04.05.2023

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu

1386/2023

1,50 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Sokolce

04.05.2023

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu

1385/2023

1,50 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Sokolce

28.04.2023

Darovacia zmluva

232/2023

300,00 EUR

Obec Sokolce

Artis Jókai o.z.

20.04.2023

Zmluva č.2/2023

263/2023/1358

3 000,00 EUR

Obec Sokolce

Dobrovoľný hasičský zbor Sokolce

20.04.2023

Zmluva č.1/2023

263/2023/1357

8 500,00 EUR

Obec Sokolce

Telovýchovná jednota Družstevník Sokolce

19.04.2023

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostredkov č.18/2023

261/2023

3 071,82 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Sokolce

13.04.2023

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného fnančného príspevku

1348/2023

179 210,74 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Sokolce

27.03.2023

Dodatok č1 k Zmluve o dielo

118/2023

206 219,42 EUR

DOMIVO s.r.o.

Obec Sokolce

15.03.2023

Nájomná zmluva

742/2023

120,00 EUR

Obec Sokolce

Silvia Nagy Fekete

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: