Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Na internetovej stránke: http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:172

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.06.2024

Zmluva o prenájme priestorov KD

1537/2024

100,00 EUR

Obec Sokolce

Tibor Baranyai

17.06.2024

Zmluva o prenájme priestorov KD

1524/2024

100,00 EUR

Obec Sokolce

Vincent Nagy

14.06.2024

Zmluva o spracovaní osobných údajov

349/1518/2024

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Sokolce

14.06.2024

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

349/1517/2024

790,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Sokolce

14.06.2024

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

348/2024

Neuvedené

Obec Sokolce

Ervin Király

13.06.2024

Zmluva č. 864/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK

344/2024

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Sokolce

11.06.2024

Poistná zmluva č.2409642513

342/2024

2 694,48 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Sokolce

24.05.2024

Dohoda č. 24/14/054/121

330/2024

56,52 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Sokolce

21.05.2024

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a okolnosti č. 024/02I02-29-V01/2023

1486/2024

467 367,01 EUR

Ministerstvo dopravy SR

Obec Sokolce

10.05.2024

Zmluva o prenájme priestorov KD

1471/2024

100,00 EUR

Obec Sokolce

Marsaliková Annamária

09.05.2024

Mandátna zmluva

319/2024

900,00 EUR

ANSVO Bratislava s.r.o.

Obec Sokolce

30.04.2024

Zmluva o prenájme priestorov KD

1462/2024

100,00 EUR

Obec Sokolce

Zsolt Varga

22.04.2024

Nájomná zmluva č. 01/2024

305/2024

1 800,00 EUR

Obec Sokolce

ALFANOVUM PHARMA s.r.o. , org.zložka GAMA

18.04.2024

Zmluva o terminovanom úvere č. 20/002/24

303/2024

40 000,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Sokolce

18.04.2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

302/2024

280,80 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Sokolce

12.04.2024

Zmluva o prenájom priestorov KD

1419/2024

100,00 EUR

Obec Sokolce

Peter Kacz

10.04.2024

Zmluva o nájme bytu

1413/2024

2 280,00 EUR

Obec Sokolce

Jozef Veilik

27.03.2024

Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sokolce na rok 2024

1386/2024

1 000,00 EUR

Obec Sokolce

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie

27.03.2024

Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sokolce na rok 2024

1385/2024

3 500,00 EUR

Obec Sokolce

Dobrovoľný hasičský zbor Sokolce

27.03.2024

Zmluva č.1/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce sokocle na rok 2024

1384/2024

7 500,00 EUR

Obec Sokolce

Telovýchovná jednota Družstevník Sokolce

20.03.2024

Zmluva č. 324 0282 o poskytnutí dotácie

263/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Sokolce

20.03.2024

Poistná zmluva č.2409459352

264/2024

5 240 000,00 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Sokolce

01.03.2024

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č.20/001/21

246/2024

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Sokolce

20.02.2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny

718/2024

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Sokolce

20.02.2024

Zmluva o dodávke plynu

717/2024

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Sokolce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: