Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Számlaszám
Teljesítés leírása
Ár * Szállító
Megrendelő
13.03.2024

DFO2024022

Online seminár Katastrálny zákon v praxi

25,00 EUR

Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti

obec

13.03.2024

DFO2024021

PZP protipovoddňový vozík

34,37 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

obec

13.03.2024

DF2024159

Kancelárske potreby

88,35 EUR

CONNECT -Janette Marczibál

obec

13.03.2024

DF2024158

Drevená informačná tabuľa kaštiela

537,60 EUR

VKÚ Harmanec, s.r.o.

obec

13.03.2024

DFO2024020

Členský príspevok na rok 2024

119,70 EUR

"Združenie miest a obcí okresu Komárno"

obec

13.03.2024

DF2024157

Reprezentačné na kultúrnych akciách

93,50 EUR

Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč

obec

13.03.2024

DF2024156

Smaltované nádoby

612,00 EUR

Gastrocenter s. r. o.

obec

13.03.2024

DF2024155

Uloženie odpadu

1 284,40 EUR

Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy

obec

13.03.2024

DF2024154

Odvoz fekálie

341,00 EUR

Szabó Vincent

obec

13.03.2024

DF2024153

Oprava kopírovacieho stroja

270,00 EUR

C-Service s.r.o.

obec

13.03.2024

DF2024152

Odber kuchynského odpadu

38,40 EUR

INTA s.r.o.

obec

13.03.2024

DF2024151

Odber kuchynského odpadu

21,60 EUR

INTA s.r.o.

obec

13.03.2024

DF2024150

Elektrina MŠ

224,81 EUR

ZSE energia a.s.

obec

13.03.2024

DF2024149

Elektrina VO

219,31 EUR

ZSE energia a.s.

obec

13.03.2024

DF2024148

Elektrina VO

589,14 EUR

ZSE energia a.s.

obec

13.03.2024

DF2024147

Elektrina OcÚ

272,77 EUR

ZSE energia a.s.

obec

13.03.2024

DFO2024019

Online seminár Konsolidovná účtovná závierka v samospráve

25,00 EUR

Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti

obec

13.03.2024

DFO2024018

Online seminár Finančné výkazníctvo v obciach

25,00 EUR

Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti

obec

13.03.2024

DFO2024017

Online seminár Záverečný účet a jeho prepojenie na účtovníctvo

25,00 EUR

Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti

obec

13.03.2024

DFO2024016

Online seminár Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci

25,00 EUR

Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti

obec

13.03.2024

DF2024146

Plyn Kozmetický salón

65,75 EUR

ZSE energia a.s.

obec

13.03.2024

DF2024145

Hudba reprodukovaná -Obecný rozhlas

25,20 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský

obec

13.03.2024

DF2024144

Za telekomunikačné služby

89,00 EUR

SLOVAK TELEKOM , a.s.

obec

13.03.2024

DF2024143

Za telekomunikačné služby

1,50 EUR

SLOVAK TELEKOM , a.s.

obec

13.03.2024

DF2024142

Odvoz odpadu

913,42 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

obec

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: