Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Számlaszám
Teljesítés leírása
Ár * Szállító
Megrendelő
13.03.2024

DF2024097

Nákup potravín pre ŠJ

87,60 EUR

Kukkonia s.r.o.

obec

13.03.2024

DF2024096

Poradenská činnosť v programe FPKNM

240,00 EUR

Ing. Helena Kucseraová

obec

13.03.2024

DFO2024010

Vodné 8.b.j.

960,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

13.03.2024

DF2024095

Vodné ŠPortová 821

-60,94 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

13.03.2024

DF2024094

Školenie k IS

75,00 EUR

MADE spol.s.r.o.

obec

13.03.2024

DF2024093

Elektrina zdravotné stredisko

50,00 EUR

ZSE energia a.s.

obec

13.03.2024

DF2024092

Nákup potravín pre ŠJ

497,29 EUR

COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo

obec

13.03.2024

DF2024091

Reprezentačné -stretnutie starostov

162,18 EUR

M-MEAT, s.r.o.

obec

13.03.2024

DF2024090

Kancelárske potreby

60,50 EUR

CONNECT -Janette Marczibál

obec

13.03.2024

DF2024089

Nákupné poukážky - Červený kríž darcovia krvi

50,00 EUR

Barnabáš Rózsa

obec

13.03.2024

DF2024088

Nákup potravín pre ŠJ

1 304,94 EUR

Barnabáš Rózsa

obec

13.03.2024

DFO2024009

Vodné 8.b.j.

816,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

13.03.2024

DF2024087

Vodné Źelezničná 244

-28,38 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

13.03.2024

DF2024086

Rezanie konárov

96,26 EUR

FY Karol Benedek

obec

13.03.2024

DF2024085

Elektromontážne práce v budove ŠJ

141,10 EUR

FY Karol Benedek

obec

13.03.2024

DF2024084

Oprava MR

295,60 EUR

FY Karol Benedek

obec

13.03.2024

DF2024083

Oprava a a práca s VO

485,16 EUR

FY Karol Benedek

obec

13.03.2024

DF2024082

1. splátka auditu

900,00 EUR

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o.

obec

13.03.2024

DF2024081

Nákup potravín pre ŠJ

1 566,33 EUR

VITAMIX

obec

13.03.2024

DF2024080

Nákup potravín pre ŠJ

165,60 EUR

Kukkonia s.r.o.

obec

13.03.2024

DF2024079

Nákup potravín pre ŠJ

38,32 EUR

Lászlóová Eva - MINIMARKET

obec

13.03.2024

DFO2024008

Členský príspevok

16,60 EUR

Miestna akčná skupina

obec

13.03.2024

DFO2024007

Online seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2024

25,00 EUR

Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti

obec

13.03.2024

DFO2024006

PZPHasičské vozidlo KN256DY

235,44 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

obec

13.03.2024

DFO2024005

PZP Fiat Ducato KN876CD

165,78 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

obec

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: