Navigáció

Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
19.04.2023

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostredkov č.18/2023

261/2023

3 071,82 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Sokolce

13.04.2023

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného fnančného príspevku

1348/2023

179 210,74 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Sokolce

27.03.2023

Dodatok č1 k Zmluve o dielo

118/2023

206 219,42 EUR

DOMIVO s.r.o.

Obec Sokolce

15.03.2023

Nájomná zmluva

742/2023

120,00 EUR

Obec Sokolce

Silvia Nagy Fekete

28.02.2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

216/2023

100,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Sokolce

01.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

186/2023

1 700,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Sokolce

01.02.2023

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

114/2023/72/2023

179 210,74 EUR

Slovenská inovačná a energetiská agentúra

Obec Sokolce

09.01.2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

152/2023

41,70 EUR

Orange Slovensko a.s.Bratislava

Obec Sokolce

05.01.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

151/2023/15

Podľa cenníka

ZSE energia a.s.

Obec Sokolce

05.01.2023

Zmluva o pripojení elektrického zariadenia

151/2023/14

71,10 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Sokolce

04.01.2023

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

147/2023

4 475,00 EUR

Ing.Mažár Jozef - MAPRO

Obec Sokolce

19.12.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

421/2022

639,10 EUR

Obec Sokolce

MUDr.Katarína Orsovicsová

06.12.2022

Darovacia zmluva

409/2022

304,80 EUR

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Sokolce

06.12.2022

Kúpna zmluva

408/2022

672,50 EUR

Zakál Peter

Obec Sokolce

02.12.2022

Dohoda o skončení nájmu

1676/2022

0,00 EUR

Obec Sokolce

Tibor Inczédi a Veronika Némethová

02.12.2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

404/2022

80,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Sokolce

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1674/2022

128,00 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Anita Bereczová a Attila Reichel

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1667-8-nb-2022

177,36 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Anikó Téglásová

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1666-7-NB-2022

140,10 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

György Varga

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1665-6-NB-2022

139,77 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Erik Fraňo

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1664-5-NB-2022

177,36 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Tibor Inczédi a Veronika Némethová

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1663-4-NB-2022

140,10 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Michal Fűri

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1662-3-NB-2022

139,77 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Marta Barthalosová

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1661-2-NB-2022

177,36 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Imrich Deák

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1660-1-NB-2022

199,83 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Alexander Tóth

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: