Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1661-2-NB-2022

177,36 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Imrich Deák

30.11.2022

Zmluva o nájme bytu

1660-1-NB-2022

199,83 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Alexander Tóth

21.11.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

393/2022

4 814,00 EUR

ARNAGYS partner s. r. o.

Obec Sokolce

21.11.2022

Dohoda č. 22/14/012/6

1659/2022

Neuvedené

Obec Sokolce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

21.11.2022

Dohoda č.22/14/010/25

1658/2022

Neuvedené

Obec Sokolce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

08.11.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

377/2022

71,10 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Sokolce

07.11.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspeviku č. 309070AIU3 + Príloha

364/2022/1752

44 360,17 EUR

Obec Sokolce

Pôdohospodárska platobná agentúra

03.11.2022

Zmluva o nájme bytu

366/2022

139,00 EUR

Obec Sokolce

Ádámová Alexandra

03.11.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného fianančného príspevku

364/2022

44 360,17 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Sokolce

25.10.2022

Zmluva o dielo

365/2022

206 219,42 EUR

DOMIVO s.r.o.

Obec Sokolce

14.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

357/2022

1 000,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Sokolce

26.09.2022

Zmluva o združenej dodávke plynu

335/2022

Neuvedené

ZSE energia a.s.

Obec Sokolce

13.09.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o umiestnení opustených a túlavých psov

1510/2022

70,00 EUR

Občianske združenie Dogazyl

Obec Sokolce

01.08.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

304//2022

0,00 EUR

Obec Sokolce

Západoslovenská distribučná, a.s.

01.08.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

304/2022

0,00 EUR bezodplatne

Obec Sokolce

Západoslovenská distribučná, a.s.

21.07.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

303/2022

185 399,84 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Sokolce

19.07.2022

Poistná zmluva

302/2022

132,11 EUR

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Sokolce

14.07.2022

Zmluva o nájme bytu

1435/2022

150,00 EUR mesačne + režijné náklady

Obec Sokolce

Pék Peter

14.07.2022

Kúpna zmluva

300/2022

1 357,50 EUR

Ladislav Szűcs a manž.

Obec Sokolce

13.07.2022

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č.6

1442/2022

Podľa cenníka

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Sokolce

06.07.2022

Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla

294/2022

2 000,00 EUR

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Obec Sokolce

06.07.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

293/2022

5,00 EUR

Vajlik Vojtech

Obec Sokolce

21.06.2022

Darovacia zmluva

235/2022

300,00 EUR

Artis Jókai o.z.

Obec Sokolce

24.05.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

263/2022

480,00 EUR

Obec Sokolce

RIGHTAUDIT s.r.o

24.05.2022

Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe

262/2022

Neuvedené

Obec Sokolce

Obchodná akadémia-Kereskedelmi akadémia

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: