Navigácia

Obsah

Rozpočet

Rozpočet

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2018-vydavkova cast Stiahnuté: 253x | 30.01.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020_príjmová časť Stiahnuté: 180x | 09.12.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020_ výdavková časť Stiahnuté: 204x | 28.11.2019

Schválený rozpočet 2020_príjmova cast Stiahnuté: 173x | 13.12.2019

Schválený rozpočet 2020_výdavkova cast Stiahnuté: 244x | 13.12.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2019-prijmova cast Stiahnuté: 175x | 20.02.2020

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2019-vydavkova cast Stiahnuté: 177x | 20.02.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021_príjmová časť Stiahnuté: 142x | 20.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021_výdavková časť Stiahnuté: 138x | 20.11.2020

Rozpočet na roky 2021-2023-príjmová časť Stiahnuté: 123x | 16.12.2020

Rozpočet na roky 2021-2023-výdavková časť Stiahnuté: 158x | 16.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2022_príjmová časť Stiahnuté: 78x | 18.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022_výdavková časť Stiahnuté: 86x | 18.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - rekapitulácia Stiahnuté: 89x | 18.11.2021

Schválený rozpočet na rok 2022_príjmy Stiahnuté: 64x | 27.12.2021

Schválený rozpočet na rok 2022-výdavky Stiahnuté: 73x | 27.12.2021

Schválený rozpočet na rok 2022-rekapitulácia Stiahnuté: 77x | 27.12.2021

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu P_2020 Stiahnuté: 58x | 09.03.2022

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu V_2020 Stiahnuté: 59x | 09.03.2022

vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2021-príjmová časť Stiahnuté: 61x | 09.03.2022

Stránka