Obsah

VZN

Nariadenia

VZN - dane Stiahnuté: 512x | 02.08.2018

vzn_sokolceamsskdsj2016.pdf Stiahnuté: 475x | 02.08.2018

vznoposkytovanidotacii7ods.4obecsokolceschvalena.pdf Stiahnuté: 460x | 02.08.2018

vznofinancovaniskolsokolce2016.pdf Stiahnuté: 460x | 02.08.2018

vzn_kopirovanie_2015.doc Stiahnuté: 465x | 02.08.2018

VZN o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 475x | 02.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 547x | 02.08.2018

VZN o financovaní škôl Stiahnuté: 354x | 13.06.2019

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, školského klubu detí a v školskej jedálni. Stiahnuté: 339x | 13.06.2019

VZN o nakladaní kom.odpadu Stiahnuté: 360x | 25.06.2019

VZN č. 1/2019-podmienky umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 369x | 25.06.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2020 Stiahnuté: 320x | 13.12.2019

VZN o miestnych daniach od 01.01.2020 Stiahnuté: 271x | 20.12.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2021 Stiahnuté: 198x | 16.12.2020

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 151x | 31.08.2021

VZN o financovaní skôl obce Sokolce na rok 2022 Stiahnuté: 118x | 27.12.2021

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 89x | 21.09.2022

Návrh VZN o miestnych daniach ... Stiahnuté: 90x | 29.11.2022

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2023 Stiahnuté: 74x | 14.12.2022

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 73x | 14.12.2022

Stránka