Navigácia

Obsah

VZN

Nariadenia

VZN - dane Stiahnuté: 369x | 02.08.2018

vzn_sokolceamsskdsj2016.pdf Stiahnuté: 381x | 02.08.2018

vznoposkytovanidotacii7ods.4obecsokolceschvalena.pdf Stiahnuté: 345x | 02.08.2018

vznofinancovaniskolsokolce2016.pdf Stiahnuté: 359x | 02.08.2018

vzn_kopirovanie_2015.doc Stiahnuté: 346x | 02.08.2018

VZN o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 351x | 02.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 428x | 02.08.2018

VZN o financovaní škôl Stiahnuté: 268x | 13.06.2019

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, školského klubu detí a v školskej jedálni. Stiahnuté: 238x | 13.06.2019

VZN o nakladaní kom.odpadu Stiahnuté: 248x | 25.06.2019

VZN č. 1/2019-podmienky umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 268x | 25.06.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2020 Stiahnuté: 188x | 13.12.2019

VZN o miestnych daniach od 01.01.2020 Stiahnuté: 179x | 20.12.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2021 Stiahnuté: 105x | 16.12.2020

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 47x | 31.08.2021

VZN o financovaní skôl obce Sokolce na rok 2022 Stiahnuté: 36x | 27.12.2021

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 4x | 21.09.2022

Návrh nariadenia

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce Stiahnuté: 509x | 20.05.2019

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 713x | 20.05.2019

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2020 Stiahnuté: 176x | 19.11.2019

Stránka