Navigácia

Obsah

VZN

Nariadenia

VZN - dane Stiahnuté: 397x | 02.08.2018

vzn_sokolceamsskdsj2016.pdf Stiahnuté: 407x | 02.08.2018

vznoposkytovanidotacii7ods.4obecsokolceschvalena.pdf Stiahnuté: 367x | 02.08.2018

vznofinancovaniskolsokolce2016.pdf Stiahnuté: 387x | 02.08.2018

vzn_kopirovanie_2015.doc Stiahnuté: 375x | 02.08.2018

VZN o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 376x | 02.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 461x | 02.08.2018

VZN o financovaní škôl Stiahnuté: 288x | 13.06.2019

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, školského klubu detí a v školskej jedálni. Stiahnuté: 259x | 13.06.2019

VZN o nakladaní kom.odpadu Stiahnuté: 272x | 25.06.2019

VZN č. 1/2019-podmienky umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 295x | 25.06.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2020 Stiahnuté: 212x | 13.12.2019

VZN o miestnych daniach od 01.01.2020 Stiahnuté: 204x | 20.12.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2021 Stiahnuté: 129x | 16.12.2020

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 76x | 31.08.2021

VZN o financovaní skôl obce Sokolce na rok 2022 Stiahnuté: 57x | 27.12.2021

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 25x | 21.09.2022

Návrh VZN o miestnych daniach ... Stiahnuté: 22x | 29.11.2022

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2023 Stiahnuté: 12x | 14.12.2022

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 10x | 14.12.2022

Stránka