Navigácia

Obsah

VZN

Nariadenia

VZN - dane Stiahnuté: 350x | 02.08.2018

vzn_sokolceamsskdsj2016.pdf Stiahnuté: 359x | 02.08.2018

vznoposkytovanidotacii7ods.4obecsokolceschvalena.pdf Stiahnuté: 326x | 02.08.2018

vznofinancovaniskolsokolce2016.pdf Stiahnuté: 338x | 02.08.2018

vzn_kopirovanie_2015.doc Stiahnuté: 315x | 02.08.2018

VZN o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 331x | 02.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 391x | 02.08.2018

VZN o financovaní škôl Stiahnuté: 252x | 13.06.2019

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, školského klubu detí a v školskej jedálni. Stiahnuté: 209x | 13.06.2019

VZN o nakladaní kom.odpadu Stiahnuté: 230x | 25.06.2019

VZN č. 1/2019-podmienky umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 240x | 25.06.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2020 Stiahnuté: 166x | 13.12.2019

VZN o miestnych daniach od 01.01.2020 Stiahnuté: 157x | 20.12.2019

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2021 Stiahnuté: 82x | 16.12.2020

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 29x | 31.08.2021

VZN o financovaní skôl obce Sokolce na rok 2022 Stiahnuté: 19x | 27.12.2021

Návrh nariadenia

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce Stiahnuté: 486x | 20.05.2019

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 677x | 20.05.2019

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2020 Stiahnuté: 151x | 19.11.2019

Návrh VZN o miestnych daniach od 1.1.2020 Stiahnuté: 180x | 26.11.2019

Stránka