Navigácia

Obsah

VZN

Nariadenia

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sokolce Stiahnuté: 35x | 15.12.2022

Návrh nariadenia

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce Stiahnuté: 560x | 20.05.2019

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 813x | 20.05.2019

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2020 Stiahnuté: 231x | 19.11.2019

Návrh VZN o miestnych daniach od 1.1.2020 Stiahnuté: 253x | 26.11.2019

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2021 Stiahnuté: 122x | 23.11.2020

O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 83x | 09.08.2021

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2022 Stiahnuté: 63x | 18.11.2021

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠJ, ŠKD Stiahnuté: 44x | 17.08.2022

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2023 Stiahnuté: 33x | 22.11.2022

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 43x | 22.11.2022

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 22x | 27.03.2023

Stránka