Obsah

VZN

Nariadenia

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sokolce Stiahnuté: 64x | 15.12.2022

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 18x | 23.11.2023

VZN školstvo - zrušenie Stiahnuté: 18x | 18.12.2023

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sokolce Stiahnuté: 21x | 20.12.2023

VZN o určení školských obvodov ZŠ (2009) Stiahnuté: 3x | 25.04.2024

VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely Stiahnuté: 3x | 25.04.2024

VZN - nájomné byty Stiahnuté: 2x | 25.04.2024

VZN-ÚP Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 1x | 25.04.2024

VZN územný plán Stiahnuté: 1x | 25.04.2024

Návrh nariadenia

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce Stiahnuté: 618x | 20.05.2019

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Stiahnuté: 871x | 20.05.2019

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2020 Stiahnuté: 266x | 19.11.2019

Návrh VZN o miestnych daniach od 1.1.2020 Stiahnuté: 290x | 26.11.2019

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2021 Stiahnuté: 153x | 23.11.2020

O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 109x | 09.08.2021

Návrh VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2022 Stiahnuté: 86x | 18.11.2021

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠJ, ŠKD Stiahnuté: 67x | 17.08.2022

VZN o financovaní škôl obce Sokolce na rok 2023 Stiahnuté: 52x | 22.11.2022

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 65x | 22.11.2022

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Stiahnuté: 43x | 27.03.2023

Stránka